Tuesday, 09/08/2022 - 17:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non La Bằng

HOẠT ĐỘNG ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM SÁNG KIẾN “MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON LA BẰNG THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ”


Tác giả: Dương Thị Hải