Tuesday, 09/08/2022 - 17:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non La Bằng

Lịch phân công trực trường trong thời gian trẻ nghỉ học để phòng, chống dịch Corona

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG

Trong thời gian trẻ nghỉ học để phòng, chống dịch nCoV

(Từ ngày 04/02/2020 đến ngày 09/02/2020)

 

STT

Thời gian trực

Họ tên người trực

Ghi chú

1

Thứ ba ngày 04/02/2020

Toàn trường lao động

 

2

Thứ tư ngày 05/02/2020

BGH - Y tế - Tổ CM 2: TTr Oanh; TP Son

 

3

Thứ năm ngày 06/02/2020

BGH - Y tế - Tổ CM 3 - Lớp 3 tuổi C: TTr Huyền; TP Ân

 

4

Thứ sáu ngày 07/02/2020

BGH - Y tế - Tổ CM 1: TTr Bình; TP Quyên 87

Tổ văn phòng - Nhà bếp: Vệ sinh, nhổ cỏ, chăm bón cây.

 

5

Thứ bảy ngày 08/02/2020

BGH

 

6

Chủ nhật ngày 09/02/2020

BGH

 

 

Trong thời gian trực trường các đồng chí CBGVNV thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã phân công. Đảm bảo công tác an ninh, vệ sinh trường lớp, phòng chống tốt dịch bệnh, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh, kịp thời báo cáo các tình huống bất thường đến Ban chỉ đạo, cơ sở Y tế. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để quản lý, nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh, nếu phát hiện trường hợp nghi nhiễm bệnh cần báo cáo Ban chỉ đạo, cơ sở y tế để kịp thời có những biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

 

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG

Trong thời gian trẻ nghỉ học để phòng, chống dịch nCoV

(Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020)

 

STT

Thời gian trực

Họ tên người trực

Ghi chú

1

Thứ hai ngày 10/02/2020

Toàn trường lao động

 

2

Thứ ba ngày 11/02/2020

BGH - Y tế - Tổ CM 1: TTr Bình; TP Quyên 87

 

3

Thứ tư ngày 12/02/2020

BGH - Y tế - Tổ CM 2: TTr Oanh; TP Son.

Tổ văn phòng - Nhà bếp: Vệ sinh, nhổ cỏ, chăm bón cây.

 

4

Thứ năm ngày 13/02/2020

Tập huấn phòng, chống dịch nCoV

 

5

Thứ sáu ngày 14/02/2020

Toàn trường lao động

 

6

Thứ bảy ngày 15/02/2020

BGH

 

7

Chủ nhật ngày 16/02/2020

Phun thuốc khử trùng.

 

 

Trong thời gian trực trường các đồng chí CBGVNV thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã phân công. Đảm bảo công tác an ninh, vệ sinh trường lớp, phòng chống tốt dịch bệnh, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh, kịp thời báo cáo các tình huống bất thường đến Ban chỉ đạo, cơ sở Y tế. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để quản lý, nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh, nếu phát hiện trường hợp nghi nhiễm bệnh cần báo cáo Ban chỉ đạo, cơ sở y tế để kịp thời có những biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

 

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG

Trong thời gian trẻ nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 29/02/2020)

 

STT

Thời gian trực

Họ tên người trực

Ghi chú

1

Thứ hai ngày 17/02/2020

BGH - Y tế - Tổ văn phòng - Nhà bếp: Lao động vệ sinh, nhổ cỏ, chăm bón cây, trồng rau.

 

2

Thứ ba ngày 18/02/2020

BGH - Y tế - Văn thư

Sáng: Hiền; Xuân.

Chiều: Nga; Lý Thương

 

3

Thứ tư ngày 19/02/2020

BGH - Y tế

Sáng: Lệ; Hằng

Chiều: Thương; Thủy

 

4

Thứ năm ngày 20/02/2020

BGH - Y tế - Văn thư

Sáng: Nguyệt; Quyên 89

Chiều: Hoạt; Linh

 

5

Thứ sáu ngày 21/02/2020

BGH - Y tế - Văn thư

Sáng: Bình; Thìn; Lân

Chiều: Chu Oanh; Loan

 

6

Thứ bảy ngày 22/02/2020

BGH

 

7

Chủ nhật ngày 23/02/2020

BGH

 

8

Thứ hai ngày 24/02/2020

BGH - Y tế - Văn thư

Quyên 87; Uyên; Hoàng Oanh; Yến; Huyền; Ân; Lý Lan; Lý; Lê Mai; Son.

 

9

Thứ ba ngày 25/02/2020

BGH - Y tế

Quyên 87; Uyên; Hoàng Oanh; Yến; Huyền; Ân; Lý Lan; Lý; Lê Mai; Son.

 

10

Thứ tư ngày 26/02/2020

BGH - Y tế - Thứ tư

Quyên 87; Uyên; Hoàng Oanh; Yến; Huyền; Ân; Lý Lan; Lý; Lê Mai; Son.

 

11

Thứ năm ngày 27/02/2020

BGH - Y tế

Quyên 87; Uyên; Hoàng Oanh; Yến; Huyền; Ân; Lý Lan; Lý; Lê Mai; Son.

 

12

Thứ sáu ngày 28/02/2020

Toàn trường lao động

 

13

Thứ bảy ngày 29/02/2020

BGH

 

 

Trong thời gian trực trường các đồng chí CBGVNV thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã phân công. Đảm bảo công tác an ninh, vệ sinh trường lớp, phòng chống tốt dịch bệnh, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh, kịp thời báo cáo các tình huống bất thường đến Ban chỉ đạo, cơ sở Y tế. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để quản lý, nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh, nếu phát hiện trường hợp nghi nhiễm bệnh cần báo cáo Ban chỉ đạo, cơ sở y tế để kịp thời có những biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

* Lưu ý: Các Đ/c CBGVNV trực trường thực hiện công tác vệ sinh trường lớp như sau:

- Đối với giáo viên: Trang trí, quét dọn vệ sinh lớp mình và hành lang phía trước và phía sau tất cả các lớp học (Khu lớp học 2 tầng và khu lớp học 1 tầng)

- Đối với nhân viên: Quét dọn tất cả các phòng ban, nhà bếp, rửa ấm chén, đun nước, nhổ cỏ, dọn vườn, chăm sóc, tưới cây, trồng rau, tưới rau.

 

 

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG

Trong thời gian trẻ nghỉ học để phòng, chống dịch nCoV

(Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020)

 

STT

Thời gian trực

Họ tên người trực

Ghi chú

1

Thứ hai ngày 02/03/2020

BGH - Y tế - Văn thư

 

2

Thứ ba ngày 03/03/2020

BGH - Y tế

 

3

Thứ tư ngày 04/03/2020

BGH - Y tế

 

4

Thứ năm ngày 05/03/2020

BGH - Y tế

 

5

Thứ sáu ngày 06/03/2020

Toàn trường lao động vệ sinh

 

6

Thứ bảy ngày 07/03/2020

BGH

 

7

Chủ nhật ngày 08/03/2020

BGH

 

 

Trong thời gian trực trường các đồng chí CBGVNV thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã phân công. Đảm bảo công tác an ninh, vệ sinh trường lớp, phòng chống tốt dịch bệnh, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh, kịp thời báo cáo các tình huống bất thường đến Ban chỉ đạo, cơ sở Y tế. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để quản lý, nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh, nếu phát hiện trường hợp nghi nhiễm bệnh cần báo cáo Ban chỉ đạo, cơ sở y tế để kịp thời có những biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

 

 

 

 

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG

Trong thời gian trẻ nghỉ học để phòng, chống dịch nCoV

(Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 15/03/2020)

 

STT

Thời gian trực

Họ tên người trực

Ghi chú

1

Thứ hai ngày 09/03/2020

BGH - Y tế - Văn thư

 

2

Thứ ba ngày 10/03/2020

BGH - Y tế

 

3

Thứ tư ngày 11/03/2020

BGH - Y tế

 

4

Thứ năm ngày 12/03/2020

BGH - Y tế

 

5

Thứ sáu ngày 13/03/2020

Toàn trường lao động vệ sinh

 

6

Thứ bảy ngày 14/03/2020

BGH

 

7

Chủ nhật ngày 15/03/2020

BGH

 

 

Trong thời gian trực trường các đồng chí CBGVNV thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã phân công. Đảm bảo công tác an ninh, vệ sinh trường lớp, phòng chống tốt dịch bệnh, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh, kịp thời báo cáo các tình huống bất thường đến Ban chỉ đạo, cơ sở Y tế. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để quản lý, nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh, nếu phát hiện trường hợp nghi nhiễm bệnh cần báo cáo Ban chỉ đạo, cơ sở y tế để kịp thời có những biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

 

 

LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC TRƯỜNG

Trong thời gian trẻ nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 29/03/2020)

 

STT

Thời gian trực

Họ tên người trực

Ghi chú

1

Thứ hai ngày 16/03/2020

BGH - Y tế - Văn thư

 

2

Thứ ba ngày 17/03/2020

BGH - Y tế

 

3

Thứ tư ngày 18/03/2020

BGH - Y tế

 

4

Thứ năm ngày 19/03/2020

BGH - Y tế

 

5

Thứ sáu ngày 20/03/2020

Toàn trường lao động vệ sinh

 

6

Thứ bảy ngày 21/03/2020

BGH

 

7

Chủ nhật ngày 22/03/2020

BGH

 

8

Thứ hai ngày 23/03/2020

BGH - Y tế - Văn thư

 

9

Thứ ba ngày 24/03/2020

BGH - Y tế

 

10

Thứ tư ngày 25/03/2020

BGH - Y tế

 

11

Thứ năm ngày 26/03/2020

BGH - Y tế

 

12

Thứ sáu ngày 27/02/2020

Toàn trường lao động vệ sinh

 

13

Thứ bảy ngày 28/03/2020

BGH

 

14

Chủ nhật ngày 29/03/2020

BGH

 

 

Trong thời gian trực trường các đồng chí CBGVNV thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch đã phân công. Đảm bảo công tác an ninh, vệ sinh trường lớp, phòng chống tốt dịch bệnh, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh, kịp thời báo cáo các tình huống bất thường đến Ban chỉ đạo, cơ sở Y tế. Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để quản lý, nắm bắt tình hình sức khỏe của học sinh, nếu phát hiện trường hợp nghi nhiễm bệnh cần báo cáo Ban chỉ đạo, cơ sở y tế để kịp thời có những biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 317
Hôm qua : 278
Tháng 08 : 2.391
Năm 2022 : 225.877